Hitro in enostavno posredovanje elektronskih ključev


je sistemska rešitev upravljanja prihodov gostov z uporabo elektronskih ključev in pametnih ključavnic brez prisotnosti lastnika (Self Check In). Namenjen je manjšim hotelom in hostlom ter kratkoročni oddaji apartmajev in stanovanj v blokih ali stanovanjskih hišah in sobodajalcem preko Airbnb in Booking sistemov. Prihrani nam dragocen čas, gostu obenem nudi brezskrben oddih.

Sobodajalcu ni potrebno čakati na prihod gosta

Gost lahko prispe ob katerikoli uri in vstopi v najeti prostor z digitalnim ključem brez prisotnosti lastnika.

Sobodajalcu ni potrebno čakati na prihod gosta
Prihranite čas in denar z enostavnim posredovanjem elektronskega ključa za pametno ključavnico

Prihranite čas in denar z enostavnim posredovanjem elektronskega ključa

Ko lastnik dobi potrjeno rezervacijo, gostu v sistemu easypin določi datum prihoda in odhoda, številko sobe ali apartmaja in pritisne tipko [Vnos]. Sistem bo posredoval vstopno PIN kodo gostu po e-pošti ali SMS. Obenem se koda shrani v kontrolni napravi, ki je vgrajena na objektu. Vstopna koda je veljavna samo v dodeljenem obdobju.

Enostavna namestitev naprav

Naprave, ki so v objektu potrebne za nemoteno delovanje sistema se med seboj povezujejo brezžično. Dodatna inštalacija je potrebna samo za priključitev kontrolne naprave in razširitvenih modulov na omrežno napetost.

Enostavna namestitev naprav
Modularna razširitev sistema

Modularna razširitev sistema

Sistem easypin je primeren tako za enosobne ali večsobne objekte. Pri večjem številu vhodov sistem razširimo z razširitvenimi moduli. Primerni so za objekte, ki imajo enega ali dva glavna vhoda in največ do 16 notranjih vrat.

Uporaba vstopne PIN kode

Z uporabo vstopne PIN kode gost brez težav vstopa tudi, če ima izpraznjenj telefon, ga izgubi, pozabi ali ne uporablja. Za verifikacijo vstopne kode ne potrebujemo povezave na internetno omrežje. Lastnik na zahtevo vrata odpira tudi na daljavo, s klicem v sistem easypin. Uporaba vstopne PIN kode
Tip električne ključavnice

Tip električne ključavnice

Na sistem easypin lahko priključimo klasični električni prijemnik, vendar v tem primeru vrata niso zaklenjena temveč samo zapahnjena. Električni prijemnik je ustrezen za opremo notranjih vrat. Da so vrata zares zaklenjena, dosežemo z montažo SLO-OK pametne ključavnice, ki jo enostavno namestimo na obstoječi evro-cilinder. Pametna ključavnica je brezžično povezana s sistemom easypin. Za delovanje uporablja polnilne baterije, ki se polnijo preko USB priključka.

Stalna izboljšava

Sistem easypin je plod domačega znanja in izkušenj in se nenehno nadgrajuje in dopolnjuje. Zasnovan je na način, ki omogoča daljinski nadzor delovanja sistema in nadgradnjo programske opreme. Vgrajeni sistem deluje avtonomno in se na strežnik poveže samo na zahtevo, recimo ob vnosu nove PIN kode. Stalna izboljšava

za svoje delovanje ne potrebuje priklopa na lokalno Wi-Fi omrežje ali internet. V kontrolni enoti je vgrajena SIM kartica, ki zagotavlja izmenjavo podatkov s strežnikom. Veljavnost SIM kartice je 10 let in ne potrebuje periodičnega polnjenja.
Easypin je namenjen lastnikom nepremičnin in podjetjem, ki se ukvarjajo s kratkoročno oddajo stanovanj in apartmajev ter sobodajalcem preko Airbnb in Booking sistemov, ki ne želijo zgubljati dragocenega časa s čakanjem gostov in osebno predajo ključev. Z uporabo Easypina povečamo varnost, ker sistem preprečuje kopiranje ključev nepooblaščenim osebam in tako odpravlja potrebo po večkratni menjavi cilindrov v ključavnicah.
Easypin za svoje delovanje ne potrebuje povezave na lokalno Wi-Fi omrežje ali internet. V kontrolno napravo je vgrajena SIM kartica, ki zagotavlja izmenjavo podatkov s strežnikom. Povezava je vzpostavljena samo na zahtevo, sicer naprava deluje samostojno in podatkovna povezava ni potrebna. SIM kartica je veljavna 10 let in ne potrebuje periodičnega doplačila. Kontrolna enota je brezžično povezana s tipkovnico, ki se montira pred vhodna vrata. Gost na tipkovnici vstavi vstopno kodo, ki jo je dobil preko elektronske pošte ali SMS sporočila. Če je koda pravilna, kontrolna enota aktivira električno ključavnico ali pametno ključavnico, ki odklepa in zaklepa ključavnico. Povezava kontrolne enote in pametne ključavnice je brezžična. V primeru večjega števila vrat se kontrolna enota razširi z dodatnim modulom, ki zadostuje za opremo štirih sob. Na kontrolno enoto lahko priključimo največ do 4 module. Tudi dodatni moduli se s kontrolno enoto povezujejo brezžično, lahko pa tudi s kablom.
Na spletni strani www.easypin.eu se registriramo kot uporabnik Easypin sistema. Pri prvem vnosu je potrebno nastaviti število vhodov, sob ali apartmajev in jih oštevilčiti. Ko sobodajalec prejme rezervacijo, vnese podatke o gostu, datum in uro prihoda in odhoda ter številko sobe ali apartmaja. Vstopna koda se generira naključno oziroma se uporabi zadnje 4 cifre rezervacijske številke. Easypin potem preko e-pošte kodo posreduje gostu, istočasno pa preko strežnika vzpostavi povezavo s kontrolno enoto, ki je vgrajena v prostorih sobodajalca. Koda je shranjena v kontrolno enoto in gost bo ob prihodu lahko nemoteno vstopil v stanovanje ali apartma. Koda je časovno omejena in po izteku veljavnosti vstop ni več mogoč.
Električna ključavnica ali prijemnik se vgradi v podboj vrat. Potrebna je žična povezava s kontrolno enoto. Vgradnja električne ključavnice ne zagotavlja visoke varnosti saj so vrat le zapahnjena in ne zaklenjena. Vgradnja električne ključavnice je primerna in se priporoča le za prostore, ki so znotraj objekta in do njih lahko pridemo samo preko glavnega vhoda. Pametna ključavnica se enostavno montira na cilinder ključavnice in sicer na notranji strani vrat. Pametna ključavnica omogoča pravo zaklepanje in odklepanje ključavnice, kar zagotavlja precej večjo varnost. Povezava s kontrolno enoto je brezžična. Za delovanje uporablja polnilne baterije, ki zadostujejo za 3 do 4 mesece delovanja brez vmesnega polnjena.
Easypin omogoča uporabo generalnih vstopnih kod, ki jih lahko uporabljajo zaposleni za odklepanje vseh vrat. Generalne kode so lahko nastavljene brez ali s časovno omejitvijo.
Kontrolna naprava v spominu hrani do 20.000 dogodkov, ki jih preko strežnika v Excel formatu lahko prenesemo na svoj računalnik.
Za uporabo PIN vstopne kode smo se odločili zato, ker kljub modernosti in veliki razširjenosti pametnih mobilnih telefonov, vendarle teh ne uporabljajo vsi. Uporabnik mora pri uporabi telefona dobiti aplikacijo in včasih se lahko zalomi že pri prvem koraku. V sistemu Easypin se koda enostavno po e-pošti dostavi gostu. Ob prihodu gost vnese vstopno kodo na tipkovnici, ki je nameščena pred vhodom in vstopi v apartma.